mediainfo - Médiások médiája
hírek | interjúk | jegyzet | tanulmányok | terminológia | karrier | képtár | videótár
Televízió Sajtó Outdoor/indoor Interaktív- és mobilmédia Mozi Rádió Média Hirdető Gazdaság Egyéb Ügynökség Integrált marketingkommunikáció Kutatás Médiastílus News in English
Csermely Ákos
Csermely Ákos
Média Hungária konferenciairoda
vezető


szakmai partnereink:kommunikációs partnereink:
newsAgent hírfigyelő rendszer
Reklamporta.hu
Observer.hu
SzP.hu
mti.hu
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés
Osztalék a Telekomnál
2019-04-12 11:32 [Médiainfó - www.mediainfo.hu]

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2018. évi auditált konszolidált és egyedi éves beszámolóját, és döntött részvényenként 25 Ft osztalék kifizetéséről a 2018. évi eredmény után.

A Közgyűlés igazgatósági, felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagokat választott, és módosította a Társaság Javadalmazási irányelveit. Végül a Közgyűlés megválasztotta a Társaság könyvvizsgálóját.

A részvényesek meghallgatták az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2018. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről. Ismertetésre kerültek továbbá a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentései.

A Közgyűlés 1.155.996 millió Ft mérlegfőösszeggel és 46.449 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi Konszolidált Éves Beszámolóját; 1.075.904 millió Ft mérlegfőösszeggel és 37.666 millió Ft adózott eredménnyel pedig a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi Egyedi Éves Beszámolóját.

A Közgyűlés ezután döntött a 2018. évi adózott eredmény felhasználásáról. A Társaság a részvényeseknek részvényenként 25 Ft osztalékot fizet a 2018. évi eredmény után. Az egyes részvényeseknek ténylegesen fizetendő osztalék mértéke a Társaság Alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre, azaz a Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között. A Társaság a 26.068.563.575 Ft osztalékot az egyedi éves beszámoló szerinti 37.666.460.386 Ft adózott eredményből fizeti ki, az egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredmény fennmaradó 11.597.896.811 Ft részét pedig az eredménytartalékba helyezi. Az osztalék kifizetésének első napja 2019. május 24. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2019. május 15. Az osztalékfizetés rendjéről az Igazgatóság 2019. április 17-én részletes közleményt jelentet meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Közgyűlés tudomásul vette az Igazgatóság tájékoztatóját a 2018. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről, és felhatalmazta az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására a tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben, a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapos időtartamra. A felhatalmazás célja a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikájának kiegészítése a javadalmazás ezen formájával - összhangban a nemzetközi gyakorlattal -, valamint részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése.

Ezt követően a Közgyűlés elfogadta a Társaság 2018. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, majd - megállapítva, hogy az Igazgatóság tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el - úgy határozott, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2018. évi üzleti évre.

A Közgyűlés megválasztotta Dr. Robert Haubert, Rékasi Tibort, Somorjai-Tamássy Évát, Guido Menzelt, Ralf Nejedlt, Frank Odzuckot és Ratatics Pétert a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

A Társaság Felügyelő Bizottsága tagjának választotta a Közgyűlés Dr. Illéssy Jánost, Dr. Kerekes Sándort, Lichnovszky Tamást, Martin Meffertet, Bujdosó Attilát, Dr. Pap Lászlót, Dr. Salamon Károlyt, Varga Zsoltnét és Dr. Konrad Wetzkert. Az Audit Bizottsága tagjai lettek: Dr. Illéssy János, Dr. Kerekes Sándor, Dr. Pap László, Dr. Salamon Károly és Dr. Konrad Wetzker. Megbízatásuk 2020. május 31-ig szól azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Ezután a Közgyűlés módosította a Társaság Javadalmazási irányelveit, majd jóváhagyta a Felügyelő Bizottság módosított Ügyrendjét.

Végül a részvényesek a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztották a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2019-es üzleti évre vonatkozóan 2020. május 31. napjáig, illetve a 2019. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra, valamint jóváhagyták az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.


Kapcsolódó cikkek:

További hírek:


Ön szerint hogyan alakul a magyar reklámpiac 2019-ről 2020-ra?

Több mint 5 százalékkal növekszik 2019-hoz képest

Kevesebb mint 5 százalékkal növekszik 2019-hoz képest

Körülbelül a 2019-es szinten marad

Kevesebb mint 5 százalékkal csökken 2019-hoz képest

Több mint 5 százalékkal csökken 2019-hoz képest

Hír küldése
Küldjön nekünk Ön is híreket! Kattintson a fenti linkre!