mediainfo - Médiások médiája
hírek | interjúk | jegyzet | tanulmányok | terminológia | karrier | képtár | videótár
Televízió Sajtó Outdoor/indoor Interaktív- és mobilmédia Mozi Rádió Média Hirdető Gazdaság Egyéb Ügynökség Integrált marketingkommunikáció Kutatás Médiastílus News in English
Ménesi Zsolt
Ménesi Zsolt
Akció-NXS Reklámügynökség Kft. (AKCIÓ 360)
ügyvezető igazgató


szakmai partnereink:kommunikációs partnereink:
newsAgent hírfigyelő rendszer
Reklamporta.hu
Observer.hu
SzP.hu
mti.hu
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés
TV piaci körkép 2021. I. negyedév

Bevezető

A Nielsen Közönségmérés adatai alapján 2021 első negyedévében naponta átlagosan 5 óra 12 percet töltöttünk a tévékészülékek előtt: a nők 5 és fél órát, míg a férfiak 4 óra 53 percet.
A műsorfogyasztásunk 11 százalékát hírműsorokra fordítottuk, és minden ötödik percben reklámmal és/vagy műsorajánlóval találkoztunk. Naponta átlagosan 37 percnyi reklámot néztünk, ami átlagosan 142 db reklámfilmnek felelt meg.

A teljes népesség körében a napi tévénézési idő 3 perccel haladta meg a 2020-ban mért értéket, és ugyanennyivel nőtt a 18-49 évesek ideje is, akik így naponta 4 óra 3 percet tévéztek. A legnagyobb növekmény az egyébként is legtöbbet tévéző 50 év felettieknél jelentkezett: 7 perccel növelték tévénézési idejüket, és így naponta átlagosan 7 óra 11 percet töltöttek a képernyők előtt.

A 4-17 éves korosztály ezzel szemben 28 perccel kevesebbet tévézett egy átlagos napon, mint egy évvel korábban, ami esetükben 2 óra 54 perc tévénézést jelentett az idei első negyedévben.

A napi átlagos tévénézési idő életkor és iskolázottság szerint meglehetősen széles skálán mozog: 2021. január - március közötti időszakban ezúttal is a 15-29 évesek tévéztek a legkevesebbet - átlagosan 2 óra 49 percet, míg a legintenzívebb tévénézők jellemzően a 60 év felettiek voltak, akik naponta átlagosan csaknem egy teljes munkanapnyi időt, 7 óra 51 percet töltöttek a képernyők előtt. Iskolázottság szempontjából az általános trendeknek megfelelően a diplomások tévéztek a legkevesebbet - 2 óra 53 percet - ami ugyanakkor 19 percnyi növekedést jelentett tavalyhoz képest. Nemek tekintetében ezúttal is a hölgyek felé billen a mérleg nyelve: napi átlagos nézett idejük 5 és fél óra volt, ami 37 perccel volt több, mint a férfiaké.

Az időeltolásos tévénézésre (Time-shifted Viewing, TSV) alkalmas készülékek, eszközök egyre inkább elterjednek, de jellemzően továbbra is a sugárzással egy időben szeretünk tévézni, míg az időeltolásos tévézés aránya évek óta stabilnak mondható. A teljes népesség a napi tévénézéssel töltött idejének 1,8%-át, átlagosan 6 percet fordított időben eltolt televíziós tartalom fogyasztására (sugárzástól számított 7 napon belül) 2021 első negyedévében. A TSV aránya a 4-17 éveseknél volt a legmagasabb: az átlagos napi tévénézési idejükhöz 2,6%-ot tett hozzá, de a 18-49 éveseknél is hasonló arányt, 2,1%-ot, míg az 50 felettieknél 1,6%-ot képviselt a késleltetett, sugárzással nem egyidejű tévés tartalom fogyasztása.

2019 áprilisa óta a Nielsen elérhetővé teszi a panelháztartásokhoz érkező és ott regisztráltan tévét néző vendégek nézési adatait is - kiegészítve ezzel a paneltagokból álló alapcélcsoportok tévénézési adatát. Az első negyedév adatai alapján a vendégek átlagosan 3 percet tettek hozzá a napi átlagos tévénézési időhöz, ami megfelel a korábbi negyedévekben mért értékeknek. A 4-17 évesek esetében az átlagnál nagyobb arányú volt a vendégnézés: az ugyanilyen korú vendégek 4 perccel egészítették ki az alapcélcsoport napi átlagos tévénézési idejét.

Tematikus csatornák közönsége a 4 évnél idősebb népesség körében

A tévére szánt időnk 39,8%-át fordítottuk a sokféle nézői igényt kielégítő, és legtöbb csatornát (24 db a sorozat csatornák nélkül, a vizsgált 119 csatornából (Ide értve a DVD/video-t, a külföldi csatornákat, egyéb képernyőhasználatot tömörítő "Egyéb" kategóriát)) magában foglaló "általános szórakoztató" csatorna csoportra, mely naponta átlagosan 5,1 millió nézőt ért el, és egy átlagos néző 3 óra 29 percet el is töltött ott (Az adott csatorna vagy csatorna-csoport által legalább 1 percig elért nézők átlagos nézett ideje (ATS - average time spent). A műsoridejük legalább felében különböző sorozatokat kínáló "sorozat csatornák" a tévénézési idő 9,1 százalékát képviselték, és naponta átlagosan 2,2 millió nézőt értek el, akik átlagosan 1 óra 49 percet szántak a nézésükre.

A filmcsatornák a napi tévénézési idő 10,7 százalékát fedték le, naponta átlagosan közel 2,8 millió nézőhöz jutottak el, akik átlagosan 1 óra 40 percet - vagyis egy-egy átlagos filmhossznyi időt - töltöttek el velük.

A hírcsatornák együttesen 7,7%-os közönségarányt mondhattak magukénak, ami megfelel az egy évvel korábban mért értknek. Napi átlagos elérésük közel 2,4 millió fő volt, és az elért nézők naponta átlagosan 1 óra 27 percet szántak a hírcsatornák műsorainak megtekintésére.
A gyerekcsatornák a tévénézési idő 4,8%-át tették ki, és 1,36 millió főt értek el naponta, ami 200 ezer nézővel kevesebb tavalyhoz képest, és az elért nézők naponta átlagosan 1 óra 36 percet fordítottak rájuk, ami 18 perces csökkenést jelent 2020 első negyedéhez képest.

A sportcsatornák közönségaránya 3,4% volt, naponta átlagosan 1,37 millió nézőt értek el, akik naponta 1 óra 6 percet szántak rájuk, és mindez egy minimális csökkenés mellett nagyjából megfelelt az egy évvel korábban mért értékeknek.

A DVD/videó/videójáték kategóriát, idegennyelvű csatornákat, illetve minden egyéb képernyőhasználatot magában foglaló "Egyéb" gyűjtőkategória a tévénézési idő 12,8%-át képviselte az idei első negyedévben, ami 3%-os növekedést jelent tavalyhoz képest. Naponta átlagosan közel 4,7 millió fő szánt legalább 1 percet erre a kategóriára: ez mintegy 400 ezerrel több személyt jelent, mint egy évvel korábban, és egy néző átlagosan másfél órát fordított rá, míg tavaly ez az idő 62 perc volt.

Fontos megjegyeznünk, hogy ezek az értékek, arányok az egyes korosztályok illetve nemek tekintetében akár jelentős mértékben is eltérhetnek, eltolódhatnak.

Műsorfogyasztás a 4 évnél idősebb népesség körében

A sugárzási időből és műsorfogyasztásból való részesedések az egyes műsortípusok esetében eltérően, de a szokásos trendek szerint alakultak (A Nielsen Közönségmérés Kft. által a vizsgált időszakban műsorszinten mért csatornák körében).
A többségében sorozatokat magában foglaló, "nem zenés fikció" (A "nem zenés fikció" kategória elemei: 1. Fikció gyerekeknek; 2. Animáció gyerekeknek; 3. Animáció felnőtteknek; 4. Irodalmi művek előadása; 5. Színházi közvetítés (nem zenés); 6. TV-film, TV-játék; 7. Szappanopera, telenovela; 8. Sorozat (folytatásos); 9. Sorozat (önálló); 10. Egyéb fikció, dráma) kategóriájába sorolt műsorok a teljes műsorkínálat 28,1%-át képviselték, és a tévénézési időnkből is szinte ugyanilyen arányban (27,9%) részesedtek.

A vizsgált időszakban a mozifilmek műsoridőből való részesedése 9,6% volt, ugyanakkor a műsorfogyasztásból lényegesen magasabb arányt - 15,1%-ot képviseltek.

A "hírek, aktuálpolitika, gazdaság" tematika 3,6%-ot tett ki a műsoridőből, míg a tévénézési időnkből jóval többet - 11%-ot - szántunk a hírműsorokra, ami pontosan megfelel az egy évvel korábbi értéknek.

A sportműsorok a sugárzási időből 8,4%-ban részesedtek, míg a műsorfogyasztásból fele ekkora arányt, 4,1%-ot képviseltek, amely mintegy fél százalékkal nagyobb, mint tavaly. (3,7%).
Az ismeretterjesztő műsorok sugárzási időből való részesedése 9,7% volt, ami megegyezik a TV-ben sugárzott mozifilmek arányával, fogyasztási arányuk azonban itt is csak feleakkora - 4,7% - volt.

A nagyrészt kereskedelmi reklámokat és műsorajánlókat tömörítő "Egyéb" kategória a műsoridő közel egynegyedét képviselte (24,1%), és a műsorfogyasztásunk minden ötödik percét ezekkel a műsorelemekkel töltöttük (20,6%). Ez pedig a hírműsorok vagy akár a szórakoztató műsorok fogyasztásának dupláját jelenti, de jelentősen nagyobb a mozifilmek arányához képest is.

Természetesen - ahogy a tematikus csatornáknál - a különböző műsortípusok fogyasztásának megoszlásánál is jelentős eltérések, eltolódások lehetnek az egyes korcsoportok illetve nemek tekintetében.

Jelentősen nőtt a sugárzott reklámok száma

A sugárzott reklámok száma az utóbbi években dinamikusan növekedett, és ez a trend az idei évben tovább folytatódott. 2021. január - március között naponta átlagosan 41 281 db reklámfilm került adásba a Nielsen által szpotszinten vizsgált csatornákon, amely közel 10%-kal - 3 577 db reklámfilmmel - több 2020 első negyedévéhez képest, és 5 664 db reklámfilmmel haladta meg a 2 évvel korábbi mennyiséget.

A sugárzott reklámok számának növekedésével párhuzamosan lényegesen több reklámot láttunk az elmúlt két évhez képest mind darabszám, mind pedig idő tekintetében. Egy fő naponta átlagosan 37 percnyi tévéreklámot látott 2021 első negyedévében, ami napi 142 db reklámfilmnek felelt meg. Mindez 1 perces növekedést és +7 db reklámfilmet jelentett 2020 azonos időszakához képest, és szintén 1 perccel több idő, illetve +9 db reklámfilm 2019-hez képest.

A reklámfilmek naponta átlagosan 5,894 millió nézőt értek el legalább egyszer a 4 évnél idősebb, tévével rendelkező háztartásban élők körében, ami 250 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a teljes, össz-tévépiaci GRP értéke az utóbbi 2 évben folyamatosan nőtt: az idei első negyedévben meghaladta a 870 ezres értéket, ami 20 ezres növekedést jelent tavalyhoz képest, és 38 ezerrel több, mint 2 évvel korábban. Ez pedig egyfajta nézői koncentrálódásra is utal, vagyis bár kevesebb nézőt értek el a reklámok, az elért nézők jellemzően több alkalommal láttak reklámfilmeket, mint a korábbi években.

A különböző termékosztályok nézettség (GRP) szerinti hirdetési rangsora egyértelműen tükrözi a vírusos időszak jelenlétét: az első négy helyen influenza, megfázás elleni készítmények, vitaminok, egyéb gyógyhatású készítmények illetve fájdalomcsillapítók állnak, őket követik az élelmiszerkereskedelem termékosztályának televíziós hirdetései a 2021 első negyedéves, teljes népességre vonatkozó összes GRP alapján (A Nielsen Közönségmérés Kft. által a vizsgált időszakban szpot szinten mért csatornák körében, az összes hirdetői szektor figyelembe vételével).

nyomtatás teljes tanulmány nyomtatása küldés e-mailben megosztás

Kapcsolódó cikkek:
Mikor olvasott utoljára (papíralapú) könyvet?

Most is olvasok.

Egy hete.

Egy hónapja.

Néhány hónapja.

Egy éve, vagy régebben.

Hír küldése
Küldjön nekünk Ön is híreket! Kattintson a fenti linkre!